Urszula Białek-Wyrzykowska

Urszula Białek-Wyrzykowska

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju

Jacek Jaworski

Jacek Jaworski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Hanna Iwaniukowicz

Hanna Iwaniukowicz

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Anna Zolnik

Anna Zolnik

Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych