Kontakt
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie