Slide
EXSCALATE4CoV


Projekt pn.: EXSCALATE4CoV (E4C) ma na celu wykorzystanie najpotężniejszych zasobów obliczeniowych, znajdujących się aktualnie w Europie w celu wzmocnienia projektowania leków in-silico. Trzon projektu stanowi Exscalate (EXaSCalesmArtpLatform Against paThogEns), obecnie najmocniejsza inteligentna platforma superkomputerowa na świecie, opracowana przez Dompé. Exscalate (exscalate.eu) wykorzystuje „bibliotekę chemiczną” złożoną z 500 miliardów cząsteczek, a jej zdolność przetwarzania wynosi ponad 3 miliony cząsteczek na sekundę.

Rolą IIMCB jest przyspieszenie eksperymentalnej części projektu i określenie struktury białek koronawirusa w celu oceny podobieństw strukturalnych do innych białek wirusowwych. Badania strukturalne stanowią kluczowy etap w procesie opracowywania leków.

Projekt EXSCALATE4CoV jest realizowany dzięki działalniom Komisji Europejskiej, która pozyskała dodatkowe fundusze na badania nad opracowaniem, leczeniem i diagnostyką szczepionek COVID-19. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia br. i potrwa do 30.09.2021 r

 

Podstawowe informacje:

 • Tytuł projektu: EXaSCalesmArtpLatform Against paThogEns for Corona Virus

 • Akronim projektu: EXSCALATE4CoV

 • Koordynator projektu: Andrea Beccari, Dompe

 • Kierownik projektu IIMCB: Marcin Nowotny, Laboratorium Struktury Białka

 • Kwota dofinansowania: ~ 3 mln €

 • Czas trwania projektu: 18 miesięcy

 • Konsorcjum: 18 partnerów

Konsorcjum E4C:

 1. Dompé Farmaceutici SPA

 2. Politecnico di Milano (Dept. of Electronics, Information and Bioengineering),

 3. Consorzio Interuniversitario CINECA (Supercomputing Innovation and Applications),

 4. Università degli Studi di Milano (Pharmaceutical science Department),

 5. Katholieke Universiteit Leuven,

 6. International Institute Of Molecular And Cell Biology In Warsaw (IIMCB),

 7. Electra Italian Crystallographic Association,

 8. Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology,

 9. Barcelona Supercomputing Centre,

 10. Forschungszentrum Jülich,

 11. Università degli Studi di Napoli Federico II,

 12. Università degli Studi di Cagliari,

 13. SIB Swiss Institute of Bioinformatics,

 14. KTH Royal Institute of Technology (Department of Applied Physics),

 15. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),

 16. Associazione BigData,

 17. Istitutonazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani,

 18. Chelonia Applied Science.

 

 

www.exscalate4cov.eu

 

NAJNOWSZE INFORMACJE: 

3.EU logo  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101003551. 

 

 

Slide
Okres realizacji projektu
Budżet całkowity