Slide
pozyskanie większego budynku i osiągnięcie masy krytycznej ok. 20 grup badawczych o komplementarnych zakresach ekspertyzy naukowej, wspieranych przez nowoczesne pracownie aparaturowe (core facilities)
wzmacnianie wewnętrznych synergii
i współpracy między grupami badawczymi
budowanie silnej sieci powiązań z partnerami akademickimi i przemysłowymi w kraju i za granicą w celu współpracy, wymiany i szkoleń
wzmacnianie wizerunku i rozpoznawalności Instytutu m.in. poprzez aktywność w mediach społecznościowych