Slide

Rada Postdoków Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej jest organizacją wolontariacką prowadzoną przez stażystów podoktorskich. Mamy reprezentantów we wszystkich laboratoriach MIBMiK. Współpracujemy również z innymi naukowcami po doktoracie z Biocentrum Ochota w Warszawie.

Naszą misją jest zapewnienie zasobów do rozwoju zawodowego i osobistego poprzez organizowanie kursów i szkoleń dla naukowców odbywających staż podoktorski. Kolejnym celem Rady jest ułatwianie komunikacji między postdokami, wspieranie nowo przybyłych osób, jak również wzmacnianie interakcji naukowych między postdokami i reprezentowanymi przez nich laboratoriami.

Oto co robimy:
- warsztaty z umiejętności miękkich dla postdoków
- kursy rozwoju kariery dla postdoków
- Dzień Postdoka
- wydarzenia społeczne i sportowe
- reprezentacja na spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych

Jeśli jesteś postdokiem w MIBMiK i chcesz do nas dołączyć lub pomóc w organizacji wydarzeń, prosimy o kontakt z przedstawicielami postdoków:
Dr Natalia Gumińska, nguminska@iimcb.gov.pl
Dr Angana Ray, aray@iimcb.gov.pl

Zobacz także: "Spotlight Talks" - wspólna inicjatywa przedstawicieli postdoków i absolwentów MIBMiK.