Slide
Centrum Dioscuri

d baner 1 

 bulb icon

tytuł projektu: Centrum Dioscuri Oddziaływań RNA-Białko w Zdrowiu i Chorobie Człowieka

 document icon

nr projektu: 2019/02/H/NZ1/00002

 clock icon

czas realizacji projektu: 1.01.2021 – 31.12.2025

 man icon

kierownik zespołu naukowego: Dr Gracjan Michlewski; Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 team icon

partner: prof. Juri Rappsilber, Institute of Biotechnology, Technische Universität Berlin

 cloud and gear icon

cel projektu: TBA

 

 

Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. Program zainicjowany przez Towarzystwo Maxa Plancka, zarządzany wspólnie z Narodowym Centrum Nauki i finansowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF).

loga instytucji finansujących projekt: Max Planck, NCN, Ministerstwo Edukacji i Federal Ministry of Education and Research

Slide
Okres realizacji projektu
Całkowity budżet projektu

OSTATNIE NEWSY: