Slide
GRIEG: A. Dziembowski
Slide
Prof. Andrzej Dziembowski, Kierownik Laboratorium Biologii RNA, otrzymał fundusze na prowadzenie badań w ramach projektu: Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach.
tytuł:
Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach.
numer projektu.: 2019/34/H/NZ3/00733
partnerzy:
Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, University of Bergen; Department of Biomedicine
podmiot wspierający:
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
kierownik zespołu naukowego:
prof. Andrzej Dziembowski
przyznane finansowanie:
6 380 050 PLN / 1 497 699 EUR
Ostatnie newsy:
Opis i cel projektu
Neurony komunikują się ze sobą za pomocą synaps, specjalistycznych miejsc kontaktowych, które umożliwiają przekazywanie impulsów elektrycznych pomiędzy komórkami. Synapsy są małymi, jednak częściowo niezależnymi przedziałami komórki, ponieważ posiadają maszynerię niezbędną do syntezy białek. Taki proces produkcji białek na matrycy mRNA transportowanego do odległych synaps z ciała komórki nazwano „lokalną translacją”. Lokalna synteza białek jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania synapsy, a jej zaburzenia są przyczyną chorób neurorozwojowych. W ciągu ostatnich lat, dzięki rozwojowi nowych technologii, dowiedzieliśmy się więcej o procesach zachodzących w synapsach. Jednak dokładne mechanizmy molekularne regulujące proces translacji synaptycznej wciąż nie zostały poznane.
Cel naszego projektu
Neurony komunikują się ze sobą za pomocą synaps, specjalistycznych miejsc kontaktowych, które umożliwiają przekazywanie impulsów elektrycznych pomiędzy komórkami. Synapsy są małymi, jednak częściowo niezależnymi przedziałami komórki, ponieważ posiadają maszynerię niezbędną do syntezy białek. Taki proces produkcji białek na matrycy mRNA transportowanego do odległych synaps z ciała komórki nazwano „lokalną translacją”. Lokalna synteza białek jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania synapsy, a jej zaburzenia są przyczyną chorób neurorozwojowych. W ciągu ostatnich lat, dzięki rozwojowi nowych technologii, dowiedzieliśmy się więcej o procesach zachodzących w synapsach. Jednak dokładne mechanizmy molekularne regulujące proces translacji synaptycznej wciąż nie zostały poznane.
Końce cząsteczek mRNA są specjalnie modyfikowane w celu zwiększenia ich stabilności i zdolności do służenia jako matryca do syntezy białek na rybosomach: na „początku”, czyli końcu 5’, mRNA zawiera tak zwaną strukturę czapeczki, a na „końcu” 3’ umiejscowiony jest ogon poli(A). Ogon poli(A) jest homopolimerycznym łańcuchem nukleotydów adenozynowych dodawanych przez specjalne enzymy. Prawie wszystkie mRNA w komórce ulegają poliadenylacji w jądrze zaraz po syntezie i przed transportem do cytoplazmy. Jednakże jest coraz więcej dowodów na to, że proces poliadenylacji może również zachodzić w cytoplazmie, gdzie jest nazywany poliadenylacją cytoplazmatyczną. W neuronach cytoplazmatyczna poliadenylacja synaptycznych mRNA odgrywa istotną rolę w regulacji syntezy białek. Jednak do tej proces ten zbadano dla tylko kilku mRNA, a globalny efekt tego zjawiska i enzymy przeprowadzających reakcję są nieznane.

Partnerzy
prof. Andrzej Dziembowski
International Institute of Molecular
and Cell Biology in Warsaw
dr hab. Magdalena Dziembowska
Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt
Kontakt w sprawach naukowych:
Prof. Andrzej Dziembowski, e-mail: adziembowski@iimcb.gov.pl
Zarządzanie projektem:
Alexia Danyłow,
e-mail: adanylow@iimcb.gov.pl
PR & Komunikacja projektu:
Magdalena Krupa,
e-mail: mkrupa@iimcb.gov.pl