Slide
Pracownia Inżynierii Genetycznej
Pracownia Mikroskopii i Cytometrii
Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego
Pracownia Usługowa Przedklinicznego Badania Leków
Pracownia zwierząt domowych
Sprzęt w pracowniach