MIBMiK pokieruje konsorcjum w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) skupiającym się na mRNA w immunoterapii nowotworów

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) został laureatem projektu "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" - akronim: HERO, finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu  Polskiej Nauki. Projekt będzie realizowany przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Całkowity budżet wynosi ponad 69 mln zł.

Projekt HERO koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Konsorcjum zrzesza interdyscyplinarną grupę znakomitych naukowców. Andrzej Dziembowski (MIBMiK) jest biologiem o wieloletnich zainteresowaniach badawczych w zakresie biologii RNA.  Dr Joanna Kowalska i prof. Jacek Jemielity (Uniwersytet Warszawski) są ekspertami w dziedzinie chemii RNA, w szczególności syntezy modyfikowanych nukleotydów, z historią udanej komercjalizacji odkryć związanych z terapiami mRNA. Prof. Marcin Nowotny (MIBMiK), z wykształcenia biolog strukturalny, jest ekspertem w dziedzinie katalizy enzymów zaangażowanych w metabolizm kwasów nukleinowych, w tym syntezę i degradację RNA. Prof. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej) jest ekspertem w zakresie wykorzystania technik fluorescencyjnych do badania ruchu, dyfuzji i oddziaływań makrocząsteczek w komórkach. Prof. Marta Miączyńska (MIBMiK) jest biologiem komórki, ekspertem w dziedzinie endocytozy i handlu wewnątrzkomórkowego. Prof. Dominika Nowis i prof. Jakub Gołąb (Warszawski Uniwersytet Medyczny), immunolodzy nowotworów, którzy zaproponują i zweryfikują nowe eksperymentalne podejścia terapeutyczne.

„Znajdujemy się obecnie w wyjątkowym momencie rozwoju biotechnologii medycznej, związanym z wdrożeniem immunoterapii nowotworów i wprowadzeniem na rynek pierwszych wysoce skutecznych szczepionek mRNA. Jednak technologia terapeutycznego mRNA jest stosunkowo nowa i ma wiele ograniczeń. Istnieje więc wiele miejsca na udoskonalenia technologiczne. Jednocześnie, potencjał nowych zastosowań terapeutycznych mRNA w immunoterapii nowotworów jest ogromny i wykracza daleko poza obecny rozwój kliniczny szczepionek neoantygenowych. Skuteczne wdrożenie takich terapii wymaga ścisłej współpracy naukowców z różnych dziedzin badawczych”. - powiedział prof. Dziembowski, lider projektu HERO i kierownik Laboratorium Biologii RNA - Grupy ERA Chairs w MIBMiK.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. WIB powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Na jego realizację Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

WIB pasek logotypów