Wspieramy ambitnych naukowców każdej narodowości, którzy kierowani pasją prowadzą najwyższej jakości badania, mające na celu szeroko rozumiany rozwój społeczny. Przestrzegamy zasad wolności naukowej, rzetelności prowadzenia badań i stawiamy nacisk na odpowiedzialność. Pomagamy naukowcom w rozwoju ich kariery poprzez szkolenie i mentorowanie na każdym poziomie, jednocześnie zachęcając ich do wzajemnej współpracy. Zapewniamy efektywne wsparcie administracyjne, aby naukowcy mogli skupiać się na prowadzeniu badań.

Cele MIBMiK zostały zdefiniowane w trzech głównych obszarach:

Statyczna nakladka
Jakość
naukowa
Rozwój instytucjonalny
i partnerstwa
Kultura
organizacyjna